Životinjski leš bačen kod kontejnera

Juče je u Gornjem Klakaru, na odlagalištu otpada kod seoskog groblja, osvanuo životinjski leš.

Neko je ostavio leš uginule svinje na otvorenom, kraj puta, kraj kontejnera, iako je to Zakonom zabranjeno.

Negativne posljedice po životnu sredinu i ekologiju su višestruke i o tome treba voditi računa. Životinjski leš se mora adekvatno zbrinuti. Zašto bi drugi morali da budu izloženi riziku potencijalne zaraze, neugodnog mirisa, ružnog prizora…

Prema Zakonu o veterinarstvu u Republici Srpskoj jasno je definisano odlaganje životinjskih leševa, i to u članu 98 pomenutog zakona:

Član 98
(1) Zabranjeno je bacati leševe životinja u rijeke ili druge vodene tokove ili odvode ili ih ostavljati na putevima, otvorenom prostoru, u šumama ili na drugom mjestu.
(2) Vlasnici životinja dužni su da prijave uginuće životinje zoohigijenskoj službi i da se pridržavaju uputstava koje je ova služba izdala u vezi sa odlaganjem leševa, kao i da o uginuću životinje, osim kućnih ljubimaca, obavijeste nadležnu veterinarsku organizaciju.

Nesavjesni pojedinci koji čine ovakve stvari, prema istom Zakonu mogu biti kažnjeni novčanom kaznom, što je definisao član 120.

(1) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice ako:

26) baca leševe u rijeke ili druge vodene tokove, ostavlja ih na putevima, otvorenom prostoru, u šupama ili na drugom mjestu, ne prijavi uginuće ovlaštenom veterinarskom inspektoru 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.