Završna prezentacija projekta “Lokalno i odgovorno – Bitno je koga biramo”

Lokalne politike direktno utiču na život građana i oni najbolje osjete njihove blagodeti, ali i nedostatke. Problem nastaje zbog toga što se svi problemi  grupišu u malim, a moć u velikim sredinama, a kvalitet života građana zavisi od toga koliko je lokalna vlast dobra sa republičkom.

Ovo je samo jedan od zaključaka konferencije „Kako lokalne politike utiču na Vaš život“ održane u Banjoj Luci, u okviru projekta “Lokalno i odgovorno – Bitno je koga biramo”. Konferenciju je, uz pomoć Evropskog fonda za demokratiju, organizovalo Udruženje za promotivnu podršku, informisanje i edukaciju „PROMO TIM“.

KAKO SU TROŠENE NARODNE PARE?

Koordinatorica projekta Željka Javorac rekla je da su saradnici na ovom projektu pratili dešavanja u manjim lokalnim sredinama koja do sada nisu privlačila pažnju velikih javnih medija. Predstavili su mlade ljude i njihove izborne programe, dali su prostor ženama na listama, kao i Romima i drugim pripadnicima nacionalnih manjina, poljoprivrednicima, visokoobrazovanim ljudima, osobama sa invaliditetom. Svi su predstavili svoje političke programe kojima bi unaprijedili život svojih sugrađana.

„Ekonomski stručnjak analizirao je budžete lokalnih zajednica u izbornoj godini i uporedio ih je sa prethodnom godinom kada se nismo pripremali za izbore. Na osnovu tih analiza naši novinari su napisali tekstove i razjasnili kako se troši javni novac koji je, zapravo, novac građana“, kazala je Javorac.

PROBLEMI MALIH LOKALNIH ZAJEDNICA?

Načelnik Broda Zoran Vidić (SDS) rekao je na konferenciji da su Rafinerija nafte, granični prijelaz i blizina velikog hrvatskog grada najveći aduti ove opštine. On je rekao da na život stanovnika Broda utiču male stvari.

„Suočavamo se sa decentralizacijom problema i centralizacijom moći. Svi problemi se grupišu u malim, a moć u velikim sredinama. Sve se svodi na to koliko je lokalna vlast dobra sa republičkom. Od toga mnogo zavisi. Predlagali smo mnogo stvari koje mogu da olakšaju život stanovnicima manjih opština, kao što su drugačija raspodjela poreza na dobit, poreza na dohodak, PDV-a“, kazao je Vidić.

Dodaje da se sve izmjene zakona i propisa, koje idu na štetu građana, prelivaju na lokalnu vlast, a to se posebno odnosi na socijalna pitanja. Zbog toga lokalni budžeti postaju socijalni i ne mogu biti razvoji.

„Posljedica toga je da od republičkog intervencionizma u lokalnim zajednicama zavisi da li će se sagraditi neki lokalni put, kanalizacija, vodovod ili bilo šta drugo što donosi bolji život građanima“, rekao je Vidić.

(Izvor: mojbrod.info)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.