Završena rekonstrukcija savskog nasipa

Na području opštine Brod u rekonstrukciju i rehabilitaciji savskog nasipa i obodnog kanala Sava-Ukrina, koji su dio sistema odbrane od poplava, investirano je 2,4 miliona KM, istaknuto je prilikom današnje primopredaje radova na rekonstrukciji pomenutih vodoodbrambenih objekata.

Načelnik Odjeljenja za praćenje projekata pri JU „Vode Srpske“, Mladen Antonić, naglasio je da je vrijednost radova na području Broda iznosila 2,4 miliona KM bez PDV-a, a realizovani su u okviru projekta „Hitne pomoći i zaštite od poplava u Republici Srpskoj“ koje finansira Vlada Republike Srpske iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke u iznosu od 55 miliona Evra.

-Radovi u Brodu, koji su počeli u martu 2019. godine, završeni su prije nekoliko dana. Urađena su poboljšanja na povećanju proticajnog profila na obodnim kanalima kao i proširenje berme na Savskom nasipu u cilju dodatnog ojačanja, a izgrađen je i kanal uz sami nasip za odvodnju zaobalnih voda iz nožice nasipa-, rekao je Antonić, nakon obilaska rekonstruisanih vodoodbrambenih objekata u Brodu.

Rukovodilac Podsektoraplavnog područja Ivanjsko polje, Ane Mihajlov, istakao je da rekonstrukcija savskog nasipa i Obodnog kanala predstavlja ogromni značaj za sistem odbrane od poplava napodručju brodske opštine. Mihajlov je precizirao da je savski nasip saniran u dužini od osam kilometara, obodni kanal u dužini od 14 kilometara, srednji obodni kanal u dužini od 4,4 kilometra, kao i dovodni kanal za ribnjak u Sijekovcu u dužini od 4,2 kilometra.

-Rekonstruisani su i sanirani dijelovi na kritičnim tačkama na savskom nasipu. Riješena je kritična tačka, oko 300 metara uzvodno i nizvodno od Ćerića gdje smo imali problema tokom poplava 2014. godine pa i 2018. godine. Na ovoj lokaciji zamijenjen je trusni materijal i ojačan nasip. Takođe, duž Savskog nasipa, od Kolibarskog puta do Kamena u Klakaru, zacjevljene su 142 uzlazno-silazne rampe čime je riješen dugododišnji problem odvodnje podzemnih voda sa unutrašnje strane nasipa do crpnih stanica i dalje u rijeku Savu-, naveo je Mihajlov.

Mihajlov je dodao da se sanacija vodozaštitnih objekata nastavlja čišćenjem i profilisanjem 25 kilometara meliracionih i oko 80 kilometara sekundarnih i tercijalnih kanala što će dobrinijeti sigurnosti od poplava na području Broda.

Radio Brod

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)