Zašto dijete treba da piše rukom?

Većina mladih Amerikanaca smatra da je Betoven ime psa, a Mikalanđelo – naziv kompjuterskog virusa.

Sve više ljudi zaboravi kako treba pisati jer svako ima telefon, kompjuter i tako dalje. Samo se pritiska dugmad – savremena djeca to rade brže nego odrasli. Zato su i u američkim školama odlučili da nikom nije potrebno pisanje rukom, to je zastarela vještina. U 41 državi Amerike su odlučili da ukinu časove lepog pisanja (krasnopisa).

Tamo su odlučili da je u vijeku visokih tehnologija kaligrafija gubitak vremena. Međutim, krasnopis nije beskorisan rad, – tvrde naučnici. Ta je disciplina neophodna radi harmoničnog razvoja dječje psihe, – kaže dječji psiholog Jekaterina Nevzorova.

Kod djeteta se formira unutrašnja disciplina. Časovi lepog pisanja razvijaju i funkcije saznanja: kada dijete piše, uključuju se dva kanala – vizuelni i kinestetički. Svima je poznato da se ljudsko mišljenje razvija, između ostalog, preko ruke, dakle, preko krasnopisa. Osim toga, dijete se navikava na strpljenje, na reagovanje u težim situacijama, jer teži da odgovara etalonu, a to razvija i estetske sposobnosti.

(Zelena učionica)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.