Zakazana sjednica Skupštine: Nacrta Integralnog programa kapitalnih investicija najvažnija tačka

U sali za sastanke od 9.30 časova, danas je održana sjednica skupštinskog kolegijuma opštine Brod. Tema kolegijuma je bila priprema redovne 13. sjednice Skupštine opštine (SO).

Sastanku su prirustvovali članovi kolegijuma sa ukupno 24 glasa.

Prijedlog Dnevnog reda sačinjen od 21 tačke jednoglasno je usvojen.

Prema ovom prijedlogu odbornici će na sljedećoj sjednici između ostalog imati priliku da raspravljaju, o prijedlogu Strategije bezbjednosti saobraćaja na području opštine Brod od 2022. do 2031. godine, prijedlogu Programa održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica u naselju u 2022. godini na području opštine Brod te prijedlogu Zaključka o usvajanju Nacrta Integralnog programa kapitalnih investicija opštine Brod za period od 2022. do 2024. godine, što je prema riječima predsjednika SO Brod Aleksandra Kruškonjića, možda i jedna od najvažnijih tačaka ovog Dnevnog reda.

“Naime, plan nam je da ukoliko se usvoji nacrt Integralnog programa kapitalnih investicija opštine Brod, da svi politički subjekti koji egzistiraju u Brodu daju svoj doprinos i uzmu učešće u izradi Inegralnog programa kapitalnih investicija i na taj način, napravimo materijal koji će biti rezultat rada svih političkih stranaka i svih odbornika. Da napravimo plan koji će biti provodiv, jer nama ne treba plan samo na papiru”, rekao je Kruškonjić i dodao da je na dnevnom redu 13. sjednice i prijedlog Rješenja o razriješenju direktora (zbog isteka mandata) te imenovanju vršioca dužnosti direktora JUP „Beli anđeo“.

U nastavku sjednice odbornici će razmatrati, između ostalog, izvještaje o radu SO i stalnih radnih tijela SO Brod u 2021. godini, o realizaciji Plana kapitalnih i drugih značajnih ulaganja u 2021. godini u skladu sa Strategijom razvoja opštine Brod, o realizaciji Plana namjenskog utroška sredstava ostvarenih prodajom šumsko-drvnih sortimenata u razvoj nerazvijenih područja opštine Brod u 2021. godini kao i Informaciju o stanju javnog reda i mira, bezbjednosti građana i imovine na području opštine Brod

13. redovna sjednica Skupštine Opštine Brod održaće se u ponedeljak, 28. februara, s početkom u 9 časova u amfiteatru SŠC „Nikola Tesla“ Brod.

Opština Brod/Radio Brod

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.