Skupština usvojila mnoštvo olakšica: Ne plaća se taksa na rodni list, uvjerenje o državljanstvu

Na danas održanoj 5. redovnoj sjednici SO Brod usvojena je Odluka o opštinskim administrativnim taksama kojom se propisuje i uređuje naplata administrativne takse za spise i radnje u upravnim i drugim postupcima koje se plaćaju u Opštinskoj upravi opštine Brod. Ovom odlukom, između ostalog, određeno je da se takse neće plaćati za zahtjeve, molbe, prijedloge i prijave, za izvode, uvjerenja i potvrde iz matičnih knjiga, kao i za sve druge izvode, uvjerenja i potvrde koje opštinski organi izdaju na osnovu podataka iz službene evidencije. Isto tako, odlukom su umanjene takse za registraciju preduzetnika gdje je precizirano da se, ako se zahtjev u vezi sa registracijom podnosi elektronskim putem, iznos propisane takse umanjuje za 50 %. Kako je navedeno u obrazloženju, donošenjem ove odluke značajno će se umanjiti troškovi građana kojima se pružaju usluge u Opštinskoj upravi.

Na sjednici su usvojeni i Izvještaji o izvršenju Integralnog programa kapitalnih investicija za period 2020. – 2022. godina u 2020. godini, o radu Pravobranilaštva Republike Srpske – sjedište zamjenika pravobranioca Doboj za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine, te Izvještaj o provedenim izborima za članove Savjeta mjesnih zajednica na području Opštine Brod.

Prihvaćene su i Informacije o stanju u privredi i zaposlenosti na području opštine Brod u 2020. godini, stanju sudskih predmeta sa stanjem na dan 01.05.2021. godine, te Informacija o stanju potraživanja budžeta opštine Brod zaključno sa 31.12.2020. godine.

Nikola Bačić imenovan je za za vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti do okončanja postupka za izbor načelnika odjeljenja po javnom konkursu, a najduže na period do 90 dana.

Zbog isteka mandata, na sjednici su usvojena razrješenja i imenovanja članova školskih odbora ispred jedinice lokalne samouprave, u OŠ”Sveti Sava” i OŠ ”Liješće”, te razrješenje i imenovanje v.d. člana UO u JU ”Turistička organizacija opštine Brod”. Usvojena je i Odluka o raspisivnju Javnog konkursa kojom su utvrđeni kriterijumi za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Javne ustanove „Turistička organizacija opštine Brod“ Brod.

Na današnjoj sjednici SO Brod nije usvojen Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Brod za period 01.01.-31.12.2020. godine.

Fotografija: Senad Žepčan

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)