Septembarska akcija MUP-a: “Zaštitimo djecu u saobraćaju”

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske započinje sa realizacijom republičke akcije „Zaštitimo djecu u saobraćaju“, koja se organizuje povodom početka nove školske godine sa ciljem što sigurnijeg učešća djece školskog uzrasta u saobraćaju.

S obzirom da 01. septembra u Republici Srpskoj počinje nova školska godina, očekuje se povećano prisustvo djece u saobraćaju, a za određeni broj njih to znači i prvo samostalno učestvovanje u saobraćaju, te je neophodno i pojačano angažovanje policijskih službenika u cilju zaštite ove kategorije učesnika.

U okviru akcije „Zaštitimo djecu u saobraćaju“ pripadnici MUP-a Srpske sprovešće niz aktivnosti. U prvoj fazi, prije početka nastave u školama, policijski službenici će obići sve škole, utvrditi vrijeme održavanje nastave, odnosno koji su periodi kada je najveće prisustvo učenika na putu od kuće do škole i u povratku, kad su odmori i pauze, na osnovu čega će biti planirano i pojačano prisustvo policijskih službenika u blizini škola.

Druga vrsta aktivnosti će se realizovati u prvoj polovini septembra. U ovoj fazi policijski službenici će kroz predavanja u osnovnim školama, upoznati najmlađe učenike sa osnovnim pravilima bezbjednog učešća u saobraćaju. Prilikom održavanja predavanja vodiće se računa o poštovanju svih odluka Republičkog štaba za vanredne situacije i preporuka Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske za sprečavanje širenja korona virusa među stanov-ništvom.

Takođe, tokom mjeseca septembra, u urbanim zona-ma i blizini školskih objekata, pojačaće se prisustvo policijskih službenika. Organizovaće se školske pa-trole koje će vršiti regulisanje saobraćaja sa akcen-tom na smanjenje brzine kretanja motornih vozila i omogućavanja bezbjednog prelaska ulice za najmla-đe kategorije učenika u cilju regulisanja saobraćaja.

Policijski službenici će vršiti pojačanu kontrolu vozila koja vrše organizovani prevoz djece, a ona vozila koja svojim stanjem odaju sumnju da su tehnički neis-pravna biće upućena na vanredni tehnički pregled.

Pored toga, od strane policijskih službenika biće san-kcionisano nepropisno parkiranje u zonama škola, kao i u zonama pješačkih prelaza.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske apeluje na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače da budu odgovorni u saobraćaju, da poštuju saobraćajne propise i saobraćajne znakove, te tako doprinesu zaštiti djece u saobraćaju.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)