Sastanak lovaca regije: Pronaći način da se lovcima obezbijede podsticajna sredstva za odstrel šakala

Prekjuče je u Skugriću održan sastanak Regionalnog Savjeta za lovstvo Dobojsko-Modričke regije. Sjednici su prisustvovali predstavnici svih udruženja koja čine Savjet, Predsjednik LS RS Savo Minić, i sekretar LS RS Živojin Lazić, dok je član Vedran Božičković bio odsutan.

USVOJENI DNEVNI RED:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka Dobojsko – Modričke regije održanog 11.06.2020. godine.
  2. Izvještaj o radu Regionalnog savjeta za lovstvo Dobojsko – Modričke regije.
  3. Finansijski izvještaj za 2020 godinu.
  4. Dogovor oko lova predatora i problemi sa istim ( šakal)
  5. Polaganje lovačkih ispita
  6. Uvjerenja o položenom lovačkom ispitu iz perioda do 1992. godine i u periodu od 1992. do 1994. godine
  7. Razno

Prije početka sastanka Savjeta, održan je sastanak Predsjednika i sekretara LS RS, Save Minića i Živojina Lazića sa predstavnicima LU ”Prepelica” iz Pelagićeva u cilju prevazilaženja problema u udruženju.

Predsjednik Regionalnog savjeta, g-din Marko Vidić, dao je riječ domaćinu, predsjedniku LU Modriča Draganu Saviću, da se obrati u ime domaćina prisutnima. Savić je pozdravio sve prisutne poželeo dobrodošlicu, plodotvoran i uspješan rad.

Izvještaj o radu je jednoglasno usvojen
Finansijski izvještaj je prihvaćen jednoglasno

Po četvrtoj tački dnevnog reda, prisutne je upoznao Predsjednik Regionalnog savjeta i predložio da se iznađe način, kako da se obezbijede sredstva lovačkim udruženjima kao podsticaj lovcima za odstrel šakala. Istakao je da se na našim područjima u zadnjih par godina povećala brojnost ovog predatora, te da nam je divljači svakom danom sve manje.
Predsjednik Lovačkog saveza, g-din Minić, upoznao je sve prisutne da je izašao novi Pravilnik (01.06.2021. godine) u kojem je jasno precizirano, kako se i na koji način lovi predator – šakal. Minić je naveo da je dobro što pojedina udruženja daju nagradu za odstrijeljenog šakala i da je to dodatni motiv lovcima da se više angažuju oko odstrela istog.

Polaganje lovačkih ispita u narednom periodu: Sekretar LS, g-din Lazić, uz ranije pojašnjenje oko novih pravila polaganja lovačkog ispita, predložio je da članice Savjeta izaberu mjesto polaganja istih.

Između ostalog, akcenat je dat na polaganje lovačkog ispita, a zatim je riječ data sekretaru LS RS Živojinu Laziću, koji je objasnio prisutnima koje su sve promjene kod polaganja lovačkih ispita usaglašene i usvojene, te naveo da u narednom periodu nije potrebno dostavljati ovjerene školske diplome kao što je to bilo do sad u praksi i istakao da svako udruženje pravi prijavu za polaganje lovačkog ispita kao i do sada, a svaki kandidat je obavezan kad prisustvuje pripremi za polaganje lovačkog ispita, dužan je sa sobom ponijeti prijavu sa svojim podacima, dnevnik lovca pripravnika i predati sve komisiji.

Uvjerenja o položenom lovačkom ispitu do 1992. godine i u periodu između 1992-94.

Predsjednik Saveza, g-din Minić, upoznao je sve prisutne, da svi oni članovi udruženja koji imaju uvjerenja o položenom lovačkom ispitu iz Federacije BiH i iz zemalja u okruženju i sa ovjerenim kopijama zvaničnih lovačkih saveza (ne nekog društva iz Kalesije…), moraju polagati zakonodavni dio pred komisijom LS RS. G-din Minić navodi, da svi oni lovci koji su članovi lovačkih udruženja, a nemaju Uvjerenja da su položili lovački ispit do 1992. godine, ili bilo koji dokument kojim se dokazuje da su bili aktivni lovci-članovi nekog udruženja (članska karta, lovna karta, uplatnica članarine…) istima će biti omogućeno da do kraja 2021. polažu ispit pred nadležnom komisijom, podrazumijevajući i blaži tretman. Predsjednik Saveza ističe da je formirana i zvanična komisija za provjeru uvjerenja iz perioda 1992. do 1994. godine.
Pod tačkom razno, g-din Minić je naveo da je revidiran i usvojen novi Cjenovnik odstrela divljači i da će, pošto je za sada u formi podzakonskog akta, u narednom periodu biti uvršten kao integralni dio novog Zakona o lovstvu.
Predsjednik Saveza je prisutne informisao, da su za sve lovočuvare naručene uniforme visokog kvaliteta, koje bi trebale biti gotove do kraja 6 mjeseca. Dalje, navodi da su sredstva za informacioni sistem obezbijeđena od strane donatora i potrebno je samo da se u narednom periodu izvrši realizacija ovog projekta. Pored ovoga Lovački savez je dobio nadležnost za štampanje i distribuciju dozvola za lov i lovnih karata.

Novi Zakon o lovstvu je u pripremi i jedna od izmjena je da bi lovočuvar kao ovlašteno lice trebao imati i ingerencije podnošenja krivičnih prijava. Osim ovoga i Statut LS RS je pretrpio izmjene, između ostalog, propisuje da lovci mogu biti članovi više lovačkih udruženja, ali samo u jednom matični pripadnici, s prebivalištem u sjedištu udruženja i samo tako ostvarivati svoje pravo da biraju i budu birani u upravne i druge organe udruženja. Sve članice Saveza će biti dužne uskladiti svoje statute sa Statutom Saveza.

Predsjednik Saveza je istakao vrlo važnu činjenicu koja je involvirana u Statut, a to je da će u narednom periodu svi izabrani predsjednici LU morati da dobiju saglasnost – verifikaciju od LS RS na izabrani mandat.

Predsjednik LU iz Dervete, Darko Bećarević, obratio se prisutnima da ima problema sa predsjednikom LU iz Doboaj i da mu je predsjednik udruženja iz Doboja, Vedran Božičković, slao inspekciju u udruženje radi lovaca koji su iz dobojskog prešli u derventsko udruženje, te je zatražio da ova njegova izjava, kao zvanična, uđe u zapisnik.
Cvjetko Bjeličić je podržao Bećarevićevu izjavu i naveo da je i u njegovo udruženje imenovani poslao inspekciju iz istog razloga.

Predsjednik Regionalnog savjeta Marko Vidić je iznio da je u telefonskom razgovoru Vedran Božičković zatražio finansijska sredstva od Regionalnog savjeta za pomoć Kinološkom savezu gdje je on član.
Članovi regije su, zbog nerazjašnjenog zahtjeva za pomoć, jednoglasno donijeli odluku da Vedran Božičković podnese zvanično molbu Regionalnom svjetu za finansijska sredstva.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)