Pri kraju radovi na uređenju primarne i sekundarne kanalske mreže

Krajem februara očekuje se završetak radova na krčenju, čišćenju, izmuljivanju i profilisanju primarnih melioracionih i sekundarnih kanala u dužini 72,7 kilometara, što će uz, prošle godine završenu sanaciju i rekonstrukciju Savskog nasipa i Obodnog kanala, doprinijeti unaprijeđenju sistema zaštite od poplava na području opštine Brod. 

Projekat obuhvata uređenje 31,13 kilometara primarne-meliracione i 41,60 kilometara sekundarne kanalske mreže.

Rukovodilac kancelarije za plavno područje „Ivanjsko polje“  u Brodu, Ane Mihajlov naglasio je važnost ovih radova: 

„Riječ je o kanalima čija je namjena unutrašnja zaštita od poplava. Uređenjem primarnih i sekundarnih kanala  rješavamo odvodnju oborinskih i drugih voda do prepumpnih stanica i dalje u rijeku Savu, što znači da ne bi trebali imati problema sa podzemnim vodama ni odvodnjom vode iz nožice Savskog nasipa, a smanjuje se mogućnost plavljenja poljoprivrednog i drugog zemljišta u unutrašnjosti opštine Brod“, tvrdi Mihajlov.

Vrijednost radova je 1.220.201 KM  sa PDV-om, a radove finansira Vlada Srpske.

Kanalaska mreža na području Broda dugačka je oko 130 kilometara. Ovim projektom nisu obuhvaćeni tercijalni kanali koji će, kako vjeruje  Mihajlov, biti sanirani u narednom periodu uz finansijsku podršku opštine Brod. 

„Sredinom godine očekujem početak realizacije projekta „TG 31“ koji predviđa sanaciju, modernizovanje i povećanje kapaciteta crpnih stanica Ivanjsko polje 1 i 2, što znači ugradnju novih pumpi drugog tipa, sa drugačijim tehničkim rješenjima, lakših za rukovanje, a i sadašnji kapacitet prepumpavanja sa 10,5 biće povećan na 20,7 metara kubnih u sekundi“, istakao je Mihajlov.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.