Potreban medicinski tehničar u DZ Brod, ugovor na neodređeno

Javna zdravstvena ustanova „Dom zdravlja“ Brod
Sv. Save 98, 74450 Brod
Tel-Faks 053/610-442,
domzdravljabrod@teol.net

Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Doboj
Otvoreno do: 29.06.2021.
Broj izvršilaca: 1

JZU “Dom zdravlja“ Brod oglašava potrebu za jednim radnikom medicinske struke i to srednja stručna sprema, IV stepen – medicinski tehničar, sa uvjerenjem ovlaštenog organa o osposobljenosti za rad u RTG službi. Radnik se prima u stalni radni odnos na neodređeno vrijeme.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati su uz prijavu za posao dužni dostaviti dokumentaciju kako slijedi:
-Kratku biografiju;
-Uvjerenje o državljanstvu RS- BiH;
-Izvod iz matične knjige rođenih;
-Diplomu o završenoj srednjoj školi;
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
-Uvjerenje o uspješnoj obuci i osposobljenosti za rad u RTG službi.
-Uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o radnoj sposobnosti ( samo kandidat koji bude izabran na navedeno radno mjesto)

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Kandidati koji budu dostavili potpune prijave sa traženom dokumentacijom, na adresu Dom zdravlja Brod Svetog Save 98 ( lično ili putem pošte ), će biti pozvani na razgovor za posao. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Oglas preuzet sa stranice Zavoda za zapošljavanje RS.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.