Organizovana obuka i polaganje ispita za upravljanje čamcem

Odsjek za poslove zaštite i spasavanja Opštinske uprave Brod, prenosi Obavještenje Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, odnosno Područnog odjeljenja u Doboju, u kojem se kaže, da Odsjek civilne zaštite Opštinske uprave Šamac planira održati obuku pripadnika Jedinica civilne zaštite, sa polaganjem ispita za upravljanje čamcem, kao završnim dijelom obuke.

Pored pripadnika jedinica CZ-e i ovoga puta, obuci i polaganju će moći pristupiti i drugi zainteresovani građani.

Stručna teoretska i praktična obuka sa polaganjem ispita za voditelja čamca će biti održana u jednom danu, 25. februara 2022. god. (petak) u Hotelu “Plaža“ i na rijeci Savi u Šamcu, s početkom u 11:00 časova.

Zainteresovani građani obuci i polaganju ispita mogu pristupiti nakon što prethodno izvrše uplate taksi za polaganje ispita i administrativne takse, što ukuno iznosi 102,00 KM po kandidatu.

Zatim, na dan obuke i polaganja potrebno je sa sobom imati 2 fotografije ličnog portreta, dimenzija 2 h 2,5 cm, a uz ličnu kartu nadležnoj Komisiji dostaviti dokaze o uplatama taksi, te kopiju lične karte kandidata.

Uplate izvršiti na sledeći način:

Uplatiti 90.00 KM na žiro račun broj: 5620990000055687, na vrstu prihoda 722511, budžetska organizacija 1648001, svrha doznake: Uplata za polaganje ispita za voditelja čamcem, Primalac: Budžet RS .
Uplatiti 12.00 KM na žiro račun broj: 5620990000055687, na vrstu prihoda 722511, budžetska organizacija 9999999, svrha doznake : taksa RS, Primalac: Budžet RS .

Priručnik za pripremu polaganja ispita za upravljanje čamcem dostupan je na internet stranici Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske.

Dodatne informacije građani mogu dobiti na telefon Civilne zaštite Opštinske uprave Šamac ili Civilne zaštite Brod, radnim danom u vremenu od 7.00-15:00 časova na br. 054/611-637 i 053/610-984.

Foto: Slobodan Makić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.