Održana 12. sjednica SO Brod: Usvojen Plan kapitalnih ulaganja

Odbornici SO Brod su na 12. redovnoj sjednici, održanoj u ponedjeljak 31. januara, jednoglasno usvojili prijedlog Plana implementacije kapitalnih i drugih značajnih ulaganja u 2022. godini u skladu sa Strategijom razvoja opštine Brod, što je jedna od najvažnijih tačaka dnevnog reda po riječima načelnika opštine Brod Zorana Vidića.

Najveće interesovanje odbornika izazvalo je imenovanje Igora Jeremića, dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora, za direktora JZU „Dom zdravlja“ Brod, koja je nakon duže rasprave usvojena većinom glasova odbornika.

Jednoglasno su usvojeni prijedlog Odluke o finansiranju političkih stranaka iz budžeta opštine Brod za 2022. godinu, kao i prijedlog Odluke o utvrđivanju visine odborničkog dodatka i naknada radnih tijela SO Brod za 2022. godinu prema kojoj za obavljanje odborničke dužnosti odbornik ima pravo na odbornički dodatak u mjesečnom neto iznosu od 450,00 KM za fiskalnu 2022. godinu.

Odbornici sa statusom funkcionera koji su u radnom odnosu u Skupštini opštine nemaju pravo na odbornički dodatak.

Članovima stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine opštine za rad u radnim tijelima pripada naknada u neto iznosu od 50,00 KM po sjednici, kao i odbornicima Skupštine opštine i načelniku opštine, kada u svojstvu službenog lica prisustvuju zaključenju braka.

Odbornici su na 12. redovnoj sjednici glasali i za prijedlog Odluke o ekonomskoj cijeni usluga JUP „Beli anđeo“ Brod za 2022. godinu prema kojoj se ekonomska cijena usluge u JUP „Beli anđeo“ Brod za 2022. godinu utvrđuje u iznosu od 422,22 KM.

U nastavku sjednice imenovan je novi član v.d. člana Upravnog odbora JUZ „Dom zdravlja“ kao i dva v.d. člana Nadzornog odbora JP „Radio Brod“.

Imenovani su i članovi komisija za primopredaju dužnosti između imenovanih odnosno postavljenih lica u javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Brod, članovi komisije za sprovođenje javnog postupka nadmetanja – licitacije za prodaju nepokretnosti u svojini opštine Brod, a prihvaćena je i informacije o vodosnabdjevanju i kvalitetu vode za period od 1. jula do 31. decembra 2021. godine.

Na samom kraju zasjedanja odbornici su glasali za prijedlog Zaključka o prihvatanju Prijedloga mreža osnovnih škola opštine Brod kao i Prijedlog upisnih područja za učenike osnovnih škola.

Radio Brod

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.