mr Karolina Zečević, defektolog – Prostor

Deca predškolskog uzrasta još uvek uče da se snalaze u prostoru, da prepoznaju šta je levo/desno, napred/nazad, gore/dole.

Kao i sa svim ostalim, učenje pojmova kojima se određuju položaji predmeta, odnosi među njima i pravci kretanja, najlakše ide kada se to radi kroz igru, ritam, pesmu, odnosno aktivnosti u kojima se deca osećaju dobro i koje odgovaraju njihovim potrebama.

U opažanju prostora i prostornih relacija veoma važnu ulogu imaju, pored vida, i proprioceptivni, kao i kinestetički osećaji. Isto tako pored pokreta očiju i glave u razlikovanju prostornih odnosa izuzetno važnu ulogu imaju ruke. Ruka ima značajnu ulogu i u prostornoj orijentaciji. Isto tako razvoj prostorne orijentacije zavisi od stimulacije sredine i njenih podsticaja. Dete oštećenog sluha treba permanentno kroz neusmerene i usmerene aktivnosti podsticati u razvoju prostorne orijentacije i određivanju položaja u prostoru.

Sam pojam prostora utiče na razvoj govorno jezičkih modaliteta. Sve dok dete ne usvoji pojam prostora na sopstvenoj shemi tela, neće biti u stanju da usvoji odgovarajuće govorno jezičke modulacije koje se očekuju za odgovarajući hronološki uzrast deteta. Dakle, dragi roditelji, obraćajte se vašoj deci u jednini i u odnosu na njih i njihov prostor.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.