mr Karolina Zečević, defektolog – Polazak u školu

Roditelji veoma često imaju dileme u vezi sa „prvim trenutkom“ za polazak u školu i spremnosti deteta za prihvaćanje školskih obveza.

Kako bi školovanje dalo zadovoljavajuće rezultate, potrebno je da dete postigne određeni stepen psihičke i fizičke zrelosti. Na osnovu toga, prerano, ali i prekasno uključivanje deteta u vaspitno-obrazovni proces za posledicu može imati poteškoće u usvajanju gradiva, postizanje slabijih rezultata, u konačnici i gubitak motivacije za učenje.

Predlažem da obavezno obavite detaljan logopedski sistematski pregled kada dete napuni dve godine, kako bi bili sigurni da dobro napreduje, dobijete savete pravilne stimulacije deteta i preveniramo nastanak govorno-jezičkih poremećaja.

Sistematskim pregledom za polazak u školu, logoped ustanovi zrelost deteta, daje savet roditeljima i saglasnost koja je potrebna za polazak u prvi razred.

Logopedski sistematski pregled čini baterija testova koji proveravaju sve ove sposobnosti kod deteta. Iz tog razloga poželjno je da se sistematski pregled obavi što ranije, kako bi vreme koje je preostalo bilo prijatelj detetu.

Ukoliko smatrate da je vama ili vašem djetetu neophodan logopedski tretman, pregled možete zakazati putem broja telefona +387 66 987 516.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)