mr Karolina Zečević, defektolog – logoped: Poremećaji glasa

Poremećaj glasa postoji onda kada visina, jačina ili kvaliteta glasa privlači veću pozornost od onoga što govornik govori ili kada govornik prilikom govora oseća bol, neugodu tj. kada govor predstavlja napor. Poremećajima glasa možemo nazvati sve ono što smanjuje učinak komunikacije i glas čini manje ugodnim.

Promuklost (disfonija) je glavni pokazatelj postojanja glasovnih poteškoća. Promuklost u dečjoj dobi nije retkost. Istraživanja pokazuju da je promuklost prisutna kod 50 do 60 odsto dece školskog uzrasta. Poremećaje glasa možemo podeliti na organske i funkcionalne. Možemo reći da je oštećenje glasa organsko ukoliko je anatomske prirode, dok funkcionalna oštećenja nastaju usled pogrešnog foniranja, tj. pogrešno i neadekvatno koristimo fonacijski aparat.

Promuklost u dečjoj dobi je česta pojava, ali ako se pojavljuje često ili traje dugo potrebno je potražiti pomoć (logopeda, fonopeda ili orl). Dugotrajnu promuklost mogu uzrokovati: hiperkinetička disfonija (glasna, tvrda i forsirana fonacija), vokalni čvorići ili noduli (izbočenja slobodnog ruba glasnica), papilomi (izrasline na glasnicama uzrokovane virusima), psihogena disfonija (psihološko stanje osobe), hronična upala sluznice grkljana.

Jedno od glavnih obeležja dečje komunikacije je glasan govor, vikanje, proizvodnja neobičnih zvukova. Ovakvi načini komunikacije dovode do zloupotreba glasa i do nastanka poremećaja glasa. Tretman promuklosti dečje dobi zadatak je tima stručnjaka: logopeda, fonijatra, psihologa, neurologa i drugih.

Na kvalitetu glasa utiču i različita odstupanja na razini rezonancije. Poremećaji rezonancije odnose se na povećanu ili smanjenu nazalnu komponentu u govoru i mogu se javiti u četiri oblika: hiperrinofonija – kod svih glasova u govoru se uočava dodatna nazalnost, rinoloalija – nazalnost je tako izražena da oštećuje ili čak onemogućava izgovor pojedinih glasova, hiporinofonija – nedostaje nazalnosti pri izgovoru nazalnih glasova (M, N, NJ), miješana nazalnost – prisutna nepoželjna nazalnost kod oralnih glasova, a nedostatna kod nazalnih glasova.

Najčešći uzroci poremećaja nazalnosti su tonzilarni problemi te rascepi usne/nepca ili oboje, mekog/tvrdog nepca ili oboje, te rascepi koji su zahvatili i deo gornje čeljusti.

Logopedsku dijagnostiku i pregled možete da obavite u Domu zdravlja Derventa, koristeći pravo na uputnicu koju možete da dobijete na lični zahtjev ili na preporuku pedijatra ili porodičnog ljekara.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)