mr Karolina Zečević, defektolog – logoped: Loš govor

Pre nekoliko godina logopedi su apelovali na roditelje da ne tepaju maloj deci kako bi im obezbedili dobar govorni model kao preduslov za pravilan razvoj artikulacije glasova (deca do navršene pete godine moraju posedovati uredno razvijenu artikulaciju. O tome da li postoje odstupanje u razvoju glasova određuje logoped na osnovu logopedske dijagnostike).

Danas im poručujemo da što više sa njima pričaju. Tepanje je namerno i ciljano pogrešno izgovaranje glasova maternjeg jezika koje dovodi do distorzije odnosno izmenjenosti smisla reči, kako zvučno, tako i motorno (pogrešan pološaj govornih organa) i nije isto što i mio, topao i blag pravilan govor. Ne moramo izmeniti reč po svim osnovama zakona maternjeg jezika da bi imali efekat umiljatog obraćanja našem detetu.

Svaki roditelj mora da se prilagodi izazovima novog vremena i tehnološkom napretku koji nosi nove, ali i teške izazove za roditelje. Deca se bude i uspavljuju uz pametne telefone, pa umesto roditeljskih glasova i izraza lica oni gledaju i uče komunikaciju od animiranih likova. Sa takvom (ne)stimulacijom očekivano je da nešto ne bude kako treba. Dolazi do jednosmerne komunikacije i stimulacije.

Da bi deca mogla da razvijaju prirodne kapacitete za usvajanje maternjeg jezika, moraju taj jezik da slušaju, ali i da govore. Video sadržaji ne podstiču dete da brblja, niti da pokuša da izgovori neke glasove. Tako je ono uskraćeno za priliku da ponavlja, imitirajući roditelje. Posle se javlja problem hiperstimulacije od strane uređaja, jer primljena informacija ne biva adekvatno obrađena, pohranjena i na kraju iskorišćena u odgovarajuću kontekst situaciju.

Kako bi roditelji sprečili loš izgovor glasova i kašnjenje u jezičkom razvoju, trebalo bi više da pričaju s decom, kratkim i jasnim rečenicama. Izbegavajte tepanje, a kratke priče, pročitane ili prepričane djeci, dobar su način vežbanja pažnje, pamćenja i proširivanja rečnika. Nemojte porediti vaše dete sa drugom decom, ali otvorite sva čula kako bi bili spremni na vreme da detektujete odstupanje koje, ukoliko se terapijski ne tretira, poprima formu ozbiljnog govorno – jezičkog poremećaja. Za logopeda nikada nije rano, može samo da bude kasno.

Ukoliko smatrate da je vama ili vašem djetetu neophodan logopedski tretman, pregled možete zakazati putem broja telefona +387 66 987 516.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)