Site icon eBrod

Milosavljević poziva građane da podnesu zahtjev za besplatnu legalizaciju objekata

Fotografija: Senad Žepčan

Vlasnici bespravno sagrađenih objekata koji nisu podnijeli zahtjev za legalizaciju, mogu to učiniti svakim radnim danom u šalter sali Administrativne službe opštine Brod.

Prema riječima Vojislava Milosavljevića, načelnika opštinskog Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju, izmenama i dopunama Zakona o legalizaciji bespravno izrađenih objekata, koji je u septembru prošle godine usvojila Narodna skupština Republike Srpske, legalizacija je definisana opštim interesom Republike Srpske.

Milosavljević objašnjava da besplatna legalizacija podrazumijeva postupak izdavanja rješenja kojim se utvrđuje legalnost za sve objekte izgrađene do kraja 1991. godine, te za individualne stambene i stambeno-poslovne objekte, čija je bruto građevinska površina manja od 400 metara kvadratnih, a izgrađeni su do 31. decembra 2013. godine.

– Postupak legalizacije provode jedinice lokalne samouprave, a opštinsko Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove će utvrditi da li su objekti sagrađeni do kraja 1991. godine, odnosno do 31. decembra 2013. godine, što se smatra legalno izrađenim objektima -, rekao je Milosavljević i pozvao sugrađane koji nisu riješili legalnost svojih objekata da pokrenu postupak legalizacije.

Vojislav Milosavljević, načelnik Odjeljenja

Milosavljević napominje da će izdata rješenja biti zamjena za građevinsku, odnosno upotrebnu dozvolu.

-Zahtjeve za legalnost objekata moguće je podnijeti i u slučaju gdje nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi na zemljištu na kojem su objekti izrađeni, s tim što će u tim slučajevima rješenja koja izda nadležno opštinsko Odjeljenje biti zamjena za građevinsku dozvolu, dok će se upotrebna dozvola izdavati po rješavanju imovinsko-pravnih odnosa -, naveo je Milosavljević.

Dodao je da su za postupak lagalizacije potrebni određeni dokazi, te da uz zahtjev građani trebaju priložiti dokumentaciju kojom raspolažu.

-Republička uprava za geodetsko i imovinsko-pravne poslove Područna jedinica Brod će službenim putem, bez naknade, izdavati dokaze potrebne za utvrđivanje legalnosti objekta, dok će podnosioci zahtjeva koji nisu oslobođeni plaćanja biti u obavezi da pribave potrebne dokumenate o svom trošku -, naveo je Milosavljević.

Izvor: RadioBrod

Exit mobile version