Logomedica organizuje radionice za predškolce

I ove godine u “Logomedici” u Brodu.

Formiranje grupa po 2 do 3 djeteta sa ciljem kvalitetnijeg rada.

Vrijeme trajanja 45 minuta – 2x nedjeljno. Prijave na kontakt telefon 066 987 516 (viber , sms, inbox fb).

Sa djecom radi mr logoped Karolina Zečević.

Cilj logopedskih radionica je podsticanje i stimulacija govorno-jezičkog razvoja, razvoj grafomotorike, fonološke svjesnosti, pažnje, pamćenja, vizuelne percepcije, bogaćenje rječnika kao i priprema za čitanje, pisanje i računanje.

Planiranim grupnim aktivnostima za djecu predškolskog uzrasta podstiče se cjelovit razvoj djeteta i priprema za školu. Priprema se odnosi na usvajanje predčitalačkih i predpisačkih vještina, kao i sticanje samopouzdanja i pozitivne slike o sebi. Razvijamo kreativnost, maštu i komunikacijske vještine kroz igru, prepričavanja, izmišljanje priča, pjesmica, a sve u cilju bogaćenja rječnika i lijepog izražavanja, što jednog predškolca čini spremnim za školu. Predpisačke vještine podrazumijevaju da dijete prije nego što krene u školu mora odrediti kojom rukom će pisati i znati pravilno da drži olovku, da crta prepoznatiljive oblike, boji i precrtava. Vještine koje pripremaju ruku za pisanje se odnose na dobru finu motoriku šake, dobru orijentaciju na papiru, pravilno držanje olovke, pritisak na papir, kao i sposobnost precrtavanja osnovih oblika.

Dočekajmo spremni školu uz Logomedicu!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)