Krenuli sistematski pregledi budućih prvačića

Ove sedmice počeli su sistematski pregledi djece koja u septembru trebaju krenuti u prvi razred osnovne škole.

Pregledi budućih prvačića obavljaju se na odjeljenju pedijatrije u brodskom Domu zdravlja. Nakon završenog pregleda, roditeljima budućih školaraca daju se zdravstveni kartoni djece kako bi se s pedijatrije prebacili na odjeljenje porodične medicine.

U prvi razred osnovne škole upisuju se djeca koja zaključno sa 31. avgustom tekuće godine navršavaju šest godina. Na zahtjev roditelja, u prvi razred mogu biti upisana i djeca koja do kraja tekuće godine navršavaju šest godina, ukoliko komisija za upis djece u prvi razred procijeni da je dijete spremno za polazak u školu.

Konačan upis djece u osnovnu školu biće obavljen u aprilu i to u matičnu školu kojoj dijete pripada na osnovu mjesta prebivališta.

Za upis djeteta u prvi razred neophodni su izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o prebivalištu, ljekarsko uvjerenje izdato od nadležne zdravstvene ustanove kojim se procjenjuje zdravstvena sposobnost djeteta za polazak u školu, te knjiga za praćenje razvoja i učenja djeteta, ukoliko je dijete pohađalo predškolsku ustanovu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.