KOMVOD: Saopštenje za javnost

Obavještavaju se zakupci i korisnici usluge održavanja grobnih mjesta da su dužni sva dugovanja prema JKP ” Komvod” a.d. Brod, iz prethodnog perioda, izmiriti u roku od 7 ( sedam) dana.

Dugovanja se mogu izmiriti direktno na blagajni Gradskog groblja, na blagajni preduzeća ili preko žiro-računa kod Nove banke broj: 555-300-00434754-62.

Ukoliko dospjela dugovanja ne budu izmirena, Uprava JKP ” Komvod” a.d. Brod će postupati u skladu sa odredbama Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti koje se odnose na naplatu dospjelih potraživanja i pravnog prometovanja grobnih mjesta.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)