JU OŠ “Sveti Sava”: Zloupotreba mobilnih telefona kao teža povreda dužnosti učenika

Zbog dosadašnjeg lošeg iskustva, i sporadičnih pojava koje još uvijek nisu uzele velikog maha, rukovodstvo ove Škole izražava spremnost i odlučnosti da se suzbiju loše namjere pojedinih učenika ili grupa prema drugim učenicima, nastavnicima i drugim zaposlenim licima u ovoj Školi. U zadnje vrijeme je posebno prisutna pojava upotrebe i zloupotrebe mobilnih telefona i drugih sličnih uređaja, čime se krši propisana regulativa, koja ovo tretira kao težu povredu dužnosti učenika.

Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Etičkim kodeksom za radnike i učenike osnovnih škola Republike Srpske, školskim Statutom, Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika, Kodeksom o ponašanju učenika i Pravilnikom o kućnom redu Osnovne škole „Sveti Sava“ Brod reguliše se upotreba i zloupotreba mobilnih telefona i sličnih uređaja, iz čega proizilazi važeći i obavezujući objedinjen stav, koji glasi:

Za vrijeme nastave zabranjeno je prikazivanje, upotreba i zloupotreba mobilnih telefona i uređaja koji imaju slične mogućnosti, zatim snimanje video materijala za vrijeme boravka u školi, kao i javna distribucija tih materijala.

Kršenje ove regulative smatra se TEŽOM POVREDOM DUŽNOSTI UČENIKA.

Na osnovu uporišta u pomenutoj regulativi, Nastavničko vijeće i Savjet roditelja ove Škole već ranije su donijeli usaglašene odluke da se, u slučaju nepoštovanja ove regulative, mobilni ili slični uređaji koji se, kao prikazani uoče kod učenika za vrijeme nastave, oduzimaju od strane nastavnika ili drugih službenih lica Škole. Oduzeti uređaji će se vratiti roditeljima uz uručenje Rješenja o izricanju vaspitno-disciplinske mjere, koja je predviđena za teže povrede dužnosti učenika.

Ovo ima za cilj da se, na osnovu propisane regulative, sprečavanjem upotrebe pomenutih uređaja suzbije bilo kakav vid uznemiravanja radnika ili drugih učenika ove Škole. Uznemiravanjem se smatra svako neprimjereno ponašanje ili djelovanje prema drugim licima, sa ciljem povrede ličnog dostojanstva i ometanja u obavljanju radnih zadataka, što se zloupotrebom ovih uređaja nekoliko puta i desilo.

Nastavnici će, ubuduće, shodno svojim procjenama, na svojim časovima preduzimati dozvoljene mjere u cilju sprečavanja ovih pojava ili namjera. To podrazumijeva da se, po zahtjevu nastavnika sa klupa u torbe uklanjaju svi nepotrebni sadržaji za koje nastavnik procijeni da nisu potrebni za taj.

Ovo podrazumijeva i pravo nastavnika da se, prilikom pismenih provjera znanja, svi ostali sadržaji ispod klupe stave u torbe, a torbe odlože u jedan dio učionice, da ne bi opterećivali učenike prilikom izrade pismenih provjera znanja. Tokom pismenih provjera znanja na klupama mogu biti samo nastavna pomagala koja nastavnik odobri. Svi nedozvoljeni sadržaji će biti oduzeti i vraćeni roditeljima na način kako je to u prethodnom dijelu teksta već obrazloženo.

Nastavnik je isključivo odgovoran za organizaciju rada na svom času, i obavezan je da primjenom dozvoljenih mjera suzbije namjeru ili pokušaj ometanja ostalih učenika u obavljanju svojih radnih zadataka, ili ugrožavanja ličnog dostojanstva, ili dostojanstva bilo kog učenika.

JU OŠ “Sveti Sava”

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.