Formirano inkluzivno odjeljenju OŠ “Sveti Sava”

Početkom drugo polugodišta školske 2021/22 godine, u JU OŠ “Sveti Sava” iz Broda formirano je novo odjeljenje.

Novooformljeno odjeljenje namijenjeno je djeci sa smetnjama u razvoju, a trenutno nastavu u istom pohađaju tri učenika.

Uprava škole prepoznala je potrebu za organizacijom ovog inkluzivnog vida nastavnog procesa namijenjenog učenicima koji nisu u stanju da prate redovan nastavni plan i program, a s polaznicima se radi po individualno prilagođenom planu i programu.

Ministarstvo prosvjete i kulture RS odobrilo je osnivanje ovog odjeljenja, i od 1. februara odjeljenje je počelo sa radom, rekao je za Radio Brod Brano Gojković direktor škole.

“Već duži period, iz generacije u generaciju imamo određen broj učenika koji imaju posebne potrebe, odnosno razvrstani su rješenjem opštinske komisije Centra za socijalni rad za djecu i omladinu sa posebnim potrebama. Mi smo do sada na osnovu tih rješenja učenike raspoređivali u odjeljenja, uz dodjelu asistenta. Međutim sa godinama se pokazalo da ovaj rad ne daje prave efekte, jer ova djeca rade po posebnom programu, i nastavnik nema dovoljno vremena da se za 45 minuta posveti i ovom djetetu i ostalim učenicima koji uče po redovnom planu i programu. Konstatovali smo da postoji potreba da se za učenike koji imaju kategorisan deficit u praćenju nastave, a na osnovu rješenja pomenute komisije, osnuje posebno odjeljenje, za šta smo dobili saglasnost ministarstva”, rekao je Gojković te dodao da je za sada rano govoriti o efektima.

S obzirom da u nekoliko škola širom Republike Srpske već funkcioniša ovakva odjeljenja, voditelji ovog nastavnog programa imaće priliku i mogućnost da svoja iskustva, zapažanja i savjete podijele sa ostalim radnim kolegama.

“U odjeljenju, za sada, nastavu pohađaju tri učenika, iako u školi ima još mališana sa posebnim potrebama. Oni su u stanju da prate redovnu nastavu”, objasnila je Nadežda Ristanović, školski psiholog.

Organizovanjem ovakvog vida nastave učenici sa smetnjama u razvoju dobili su diplomiranog defektologa – logopeda, reedukatora psihomotorike Karolinu Zečević, koja iza sebe ima dugogodišnje iskustvo rada upravo sa djecom koja imaju poteškoće u razvoju.

Inkluzivno obrazovanje je, zapravo, proces koji se odvija kroz promjene u pristupu podučavanju i u obrazovnom sadržaju, ali i u samoj strukturi i strategijama obrazovnog sustava. Krajnji je cilj inkluzivnog obrazovanja povećanje učešća u učenju i smanjenje isključenosti unutar ili zbog obrazovanja.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)