Donosimo Prijedlog Plana kapitalnih investicija za 2021. godinu

Plan kapitalnih i drugih značajnijih ulaganja u 2021. godini je u skladu sa Strategijom razvoja opštine Brod za period 2016. – 2020. godina koja je Odlukom 17.02.2021. godine produžena na vremenski period od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine. Prijedlogom kapitalnih ulaganja u 2021. godini planirano je investiranje 4.995.000,00 konvertibilnih maraka u projekte na području opštine, a koji bi trebalo dodatno da unaprijede kvalitet života u Brodu.

Ovaj plan će se naći sutra pred odbornicima, i on predstavlja jednogodišnji plan implementacije projekata koji proizilazi iz važeće Strategije razvoja opštine Brod za period 2016. – 2020. godina . Njegov sadržaj čine projekti iz Strategije razvoja opštine Brod za period 2016. – 2020. godina za čiju su implementaciju obezbjeđena sredstva za realizaciju u 2021. godini (sredstva iz budžeta opštine Brod, kreditna sredstva i/ili grant sredstva), kao i projekti koji se planiraju kandidovati za donatorska sredstva od strane Opštinske uprave opštine Brod tokom 2021. godine i projekti koji su bili predviđeni u Planu kapitalnih i drugih značajnijih ulaganja u 2020. godini, a čija realizacija je započeta.

Kao najvrijednije stavke u projektu sa iznosima od 1.1 i 1.2 miliona konvertibilnih maraka navode se projekti Rekonstrukcija filter stanice za preradu pitke vode u Brodu i radovi na kanalizacionim kolektorima i Sanacija vodoodbambenih objakata na području opštine Brod.

U dokumentu koji će se naći pred odbornicima Skupštine opštine na predstojećoj sjednici koja je zakazana za 22. april (sutra), sredstva su planirana za izgradnju puteva, ulica, ali i rekonstrukciju zgrade suda, nabavka mehanizacije za KOMVOD kao i nabavka vatrogasnog vozila za Profesionalnu vatrogasno-spasilačku jedinicu Bord, te učešće u projektima koji bi trebalo da doprinesu boljim uslovima života u raznim dijelovima Broda.

Ni ulaganja u sport nisu izostala. Planom kapitalnih investicija planirana je rekonstrukcija rasvjete u Sportsko-kulturnom centru, odnosno prelazak na LED rasvjetu koja je, dugoročno gledano, znatan vid uštede sredstava. Planiran je i završetak biciklističke staze, rekonstrukcija prostorija u Domu kulture u Liješću, kao i izgradnja podloge na igralištu u Skelama.

Takoše, planirana je i nabavka stomatološke jedinice sa pratećom opremom (polimerizaciona lampa i sterilizator) za JZU Dom zdravlja u Brodu.

U nastavku pogledajte kako izgleda kompletan plan:

Kompletan plan koji će se naći pred odbornicima možete preuzeti:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)