Balatunović za portal radioderventa: “Vjerujte svojoj policiji”

Sredinom juna Derventa je dobila novo rukovodstvo Policijske stanice. Komandir Milomir Balatunović, sa 23 godine radnog iskustva, došao je sa pozicije zamjenika komandira PS Brod, spreman da odgovornim i predanim radom napravi pomak u pogledu bezbjednosti grada.

“Situacija je zadovoljavajuća, ali svakako da će nam zadatak biti da ona bude još bolja.” ističe Balatunović, istakavši da su “svi pripadnici MUP-a RS pod jednom zastavom, grbom i amblemom.”

Nedavno ste preuzeli funkciju komandira Policijske stanice Derventa. Koji će biti prioriteti u Vašem radu?

– Prioritet u mom radu i radu mojih bližih saradnika u narednom periodu biće motivacija policijskih službenika PS Derventa za preduzimanje intenzivnijih mjera koje će za posledicu imati podizanje nivoa bezbjednosti svih građana grada Dervente.

Radom i zalaganjem svih zaposlenih izgraditi veće povjerenje građana prema policiji, što će imati direktan uticaj na uspješniji rad policijske stanice. Ostvariti bolju saradnju sa svim institucijama i subjektima koji mogu doprinijeti boljoj bezbjednosti građana grada Dervente.

Koji su najveći izazovi sa kojima se, sa svojim saradnicima suočavate na čelu derventske Policijske stanice?

– Svakako najveći izazov u radu će biti organizacija rada na terenu uz smanjen broj raspoloživih policijskih službenika. Za bolju kontrolu nad stanjem bezbjednosti neophodno je konstantno prisustvo policijskih službenika na terenu, imajući u vidu da policijskoj stanici nedostaje određen, značajan broj, neće biti lako odgovoriti na sve izazove sa kojima ćemo se susretati, ali i sa svim raspoloživim snagama spremni smo odgovoriti na bilo koji vid bezbjednosne problematike.

Kako ocjenjujete stanje bezbjednosti na području Dervente i na koji način bi bezbjednost građana mogla da bude unapređena?

– Stanje na području grada Dervente okarakterisao bih kao zadovoljavajuće. Svakako da će nam zadatak biti da ono bude još bolje. U narednom periodu preduzimaćemo mjere koje će svakako biti uočene od strane građana, a koje, očekujem da će doprinijeti da svaki građanin stekne osjećaj veće opšte bezbjednosti. Doprinos svih građana kroz saradnju sa policijom je neophodan segment u efikasnijem izvršavanju svih poslova policije. U sredini gdje je saradnja građana i policije narušena ni bezbjednost građana ne može biti na nekom višem nivou…

Planirate li intenzivniju saradnju sa lokalnom upravom, te ostalim institucijama koje djeluju u Derventi?

– Bez saradnje sa lokalnom zajednicom nemoguće je u potpunosti ispuniti osnovnu funkciju policije u jednoj lokalnoj zajednici. Ugostiteljski objekti su česta mjesta u kojima se narušava javni red i mir, a nerijetko i krivična djela. Te stoga u saradnji sa inspekcijskim organima i komunalnom policijom neophodno je preduzimati mjere na kontroli rada ugostiteljskih objekata, čime se najdirektnije utiče na smanjenje rizika od negativnih pojava.

U svim lokalnim zajednicama pa tako i u našoj nije mali broj maloljetnih prestupnika. U radu sa njima u narednom periodu još više ćemo se oslanjati na Centar za soc. rad čija je uloga značajna i neizostavna. Takođe, saradnja sa Centrom za soc. rad je neophodna u svim slučajevima nasilja u porodici…

U svom radu oslanjaćemo se naravno na sve subjekte u lokalnoj zajednici koji kroz svoju funkciju mogu doprinijeti boljoj bezbjednosti, što je ne sumnjam prioritet i naše lokalne zajednice u cjelini…

Policija je državni organ kojem su na raspolaganju i razna sredstva prinude u izvršavanju osnovnih poslova. Takođe, u svom radu nerijetko novčano sankcionišemo prestupnike. Međutim, za rješavanje ovih problema u startu ćemo pokušati sa najblažim mjerama – mjerama intenzivnije kontrole, predupređivanja negativnih pojava i naravno upozorenja. Ako takve mjere ne budu dale očekivane rezultate, svakako ćemo pribjeći strožijim mjerama.

I u narednom periodu planiram nastaviti sastanke sa svim ostalim institucijama koje djeluju u gradu Derventa kako bih sagledao problematiku i ostvario najviši stepen saradnje iako ta saradnja nije nikada bila izostavljena niti manjkala.

Na nedavnom sastanku sa čelnicima Gradske uprave istakli ste nekoliko problema sa kojima se pripadnici policije susreću na terenu (nepropisno parkiranje, okupljanje mladih ispred Sportskog centra i objekta na Babinom brdu, prekovremeni rad ugostiteljskih objekata). Kako planirate da riješite ove probleme?

– Kako sam sa svojim saradnicima bio na sastanku kod gradonačelnika grada Derventa i predsjednika Gradske skupštine stanje bezbjednosti na području koje pokriva Policijska stanica Derventa okarakterisao bih kao zadovoljavajuće po svim segmentima bezbjednosti. Otkada sam imenovan za komandira PS Derventa često sam prisutan na terenu prilikom čega sam zapazio dosta nepropisno parkiranih vozila na gradskim ulicama, a pretežno oko većih ugostiteljskih objekata, okupljanje omladine u velikim grupama kod SKC Derventa i kod Motela Babino Brdo. Već je vidljivo da nemamo ovakve izražene problematike što je rezultat blagovremenog usmjeravanja policijskih službenika na kritična mjesta. Kao i sam vozač primjetio sam da je vozačka kultura na lošem nivou – u velikoj mjeri zastupljeno je nepropisno parkiranje u užem gradskom području tj. kada se parkiraju vozila na trotoaru oko ugostiteljskih objekata pa sami pješaci jednu dužu ili kraću dionicu svoje šetnje primorani su da se kreću samom kolovoznom trakom što direktno ugrožava bezbjednost. Nakon što sam sagledao gdje je veća zastupljenost nepropisno parkiranih vozila, a to je oko ugostiteljskih objekata primjetno je svakodnevno veće prisustvo policijskih službenika u tim dijelovima grada. Što se tiče prekovremenog rada ugostiteljskih objekata intenzivnije ćemo pristupati provođenju kako samostalnih akcija tako i akcija u kojima će biti uključena inspekcija i komunalna služba Gradske uprave.

Takođe, kako policijska stanica Derventa odnosno sama lokalna zajednica gradske uprave grada Derventa nema formiran “Forum za bezbjednost građana” zamolio sam predstavnike gradske uprave u što kraćem vremenskom roku da se isti formira i počne sa radom što je izuzetno dobra stvar za otklanjanje svih problema sa kojima se susreće jedna lokalna zajednica.

Da li je, po ugledu na susjedne lokalne zajednice, i u Derventi planirano uvođenje video nadzora na pojedinim lokacijama i kojim? Koliko bi ovo doprinjelo bezbjednosti?

– Izuzetno mi je drago da sam na sastanku sa gradonačelnikom grada Derventa gospodinom Simić Miloradom i predsjednikom Skupštine grada gospodinom Zemunović Mirkom dogovorili aktivnosti policije i lokalne zajednice u vezi sa postavljanjem video nadzora i da je u toku planiranje postavljanja istog. Kamere će biti postavljene na svim bezbjednosno značajnim lokacijama, gdje to budu i tehnički uslovi dozvoljavali. Iskustva lokalnih zajednica u kojima je taj projekat već realizovan su pozitivna i govore da su značajnije uticala na samo stanje bezbjednosti te da je sistem videonadzora u većem broju slučajeva najdirektnije doprinjeo rasvjetljavanju čak i teških krivičnih dijela.

Šta biste poručili građanima?

– Poručio bih našim građanima u vezi sa pogovaranjima “Pa zar je morao doći čovjek sa strane” da mi u MUP-u RS možem rješenjem biti prebačeni u bilo koju lokalnu zajednicu. Svi pripradnici MUP-a RS smo pod jednom zastavom, grbom i amblemom, a kako dolazim iz PS Brod gdje sam proveo 23 godine službe od policajca, rada na bezbjednosnom sektoru, operativca u kriminalističkoj policiji, pomoćnika komandira i zamjenika komandira PS Brod u kojoj stanici radi oko 50% kolega koji žive na području grada Dervente, ja za to kažem da nisu sa strane jer mi smo svi pripadnici MUP-a RS i nije bitno gdje ko živi.

Mogu napomenuti da tu ne može biti manjkavosti nego naprotiv to može biti prednost u objektivnosti sagledavanja bezbjednosne problematike i većeg stepena nepristrasnosti u obavljanju svakodnevnih poslova i zadataka.

Moja osnovna poruka našim građanima je da vjeruju svojoj policiji i da podijele sa policijom svoja saznanja o svim negativnim pojavama, a policija će učiniti sve da opravda takvo povjerenje građana i da sve svoje aktivnosti usmjeri za dobrobit svih građana naše lokalne zajednice.

Takođe bih napomenuo da nam se kako građani tako i predstavnici svih lokalnih institucija ne ustručavaju obratiti, jer ćemo se brižljivo posvetiti rješavanju svakog problema, a posebno zaštite lične i imovinske sigurnosti kako naših građana grada Derventa, tako i svih građana koji po bilo kom svom privatnom ili samoj posjeti Dervente borave na našem području.

Za sam kraj mogu da poručim da ću svoj rad zasnivati da svi zaposleni policijski službenici od upravno-pravnih poslova, policijskih službenika, kriminalističke policije i samih rukovodnih policijskih službenika budu na usluzi svim našim građanima uz visok nivo ljubaznosti prema istim jer mi smo servis svojim građanima.

RadioDerventa

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)