Skupština odlučila: Nacrt budžeta za 2022. godinu iznosi 11,5 miliona KM

Na danas održanoj 10. redovnoj sjednici SO Brod usvojen je nacrt budžeta opštine Brod za 2022. godinu u iznosu 11.517.434 KM, što je za 1,29% više od prijedloga budžeta za tekuću godinu.

Poreski prihodi planiraju se u iznosu 5.644.500 KM što je za 1,36% više od planiranih budžetom u 2021.godini, i sa 49% učestvuju u strukturi ukupno planiranih budžetskih sredstava. Neporeski prihodi su planirani u iznosu od 4.002.934 KM, za 1,77% više od planiranih budžetom za 2021. godine, a u strukturi ukupno planiranih budžetskih sredstava učestvuju sa oko 34,75%. Budžetski izdaci u odnosu na plan budžeta za 2021. godinu veći su za 1,29% ili 146.434 KM, dok je budžetska rezerva planirana u iznosu od 80.000 KM.

Nacrt budžeta za narednu godinu biće upućen u javnu raspravu, a potom će se u formi prijedloga naći pred odbornicima SO Brod na decembarskoj sjednici.

Skupština je usvojila i Odluku o dopunskim pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske kojom se propisuju dopunska prava, korisnici, uslovi, način i postupak za ostvarivanje dopunskih prava, način obezbjeđivanja novčanih sredstava i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava propisanih ovom odlukom. Kako je obrazloženo, prethodnu odluku usvojenu 2008. godine, i u manjem dijelu izmjenjenu u 2014.godini, potrebno je revidirati jer se određena prava kao što su pravo na naknadu za troškova prevoza za djece-učenika, prioritet u dodjeli stipendije, obezbjeđenje parking mjesta za RVI, realizuju kroz druge odluke i organizacione jedinica Opštinske uprave. Takođe, pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći za stambeno zbrinjavanje putem javnog konkursa nije dalo očekivane rezultate u pogledu rješavanja stambenih problema boračkih kategorija, te je u novoj odluci na adekvatniji način definisano ovo pravo.

Novim nacrtom Odluke, koja će biti upućena u javnu raspravu, predviđa se 6 dopunskih prava koja su u proteklom periodu najviše bila zastupljena, lica koja mogu koristiti dopunska prava, kao i uslovi za ostvarivanje tih prava.

Ovom Odlukom, pod određenim uslovima, djeci poginulih boraca po prvi put je omogućeno ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje dodjelom jednokratne novčane pomoći u iznosu od 3.000 KM.

Zeleno svijetlo odbornika dobio je i Program Komunalnih djelatnosti Opštine Brod za 2022. godinu. Programom se određuju poslovi i radovi zajedničke komunalne potrošnje, te se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti, propisuju se uslovi i način održavanja javnih površina, održavanje i zaštita zelenih površina, hortikultura, zimska služba, održavanje lokalnih puteva i ulica sa asfaltnim i makadamskim kolovoznim zastorom, ulica u naselju, trgova, trotoara, te javna rasvjeta i finansijska sredstva potrebna za realizaciju Programa.

Usvojen je Prijedlog Odluke o otpisu učešća u kapitalu, akcijama, u vlasništvu opštine Brod u privrednom društvu „Grijanje“ a.d. Brod. Skupština nije prihvatila Izvještaj o radu Odbora za žalbe za prošlu godinu.

Radio Brod

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *